Organisatie

 

De Stichting Leidse Jazz Geschiedenis/Leiden Jazz Award heeft sinds 1 januari 2018 een ANBI-status. Deze status verplicht de Stichting om een jaarverslag te publiceren en dit openbaar te maken.

Op de volgende linken treft u twee gecombineerde jaarverslagen aan.
Allereerst de link naar het jaarverslag van 2017 en 2018. In het eerste van deze twee jaren kwam een bestuurswisseling tot stand. In het tweede jaar vond de jubileumeditie van de Leiden Jazz Award plaats en werd de ANBI-status van kracht.
De volgende link is naar het eveneens gecombineerde jaarverslag van 2019 en 2020. Hier is gekozen voor een combinatie omdat, naar het gevoel van het bestuur, 2020 geen ‘echt’ competitiejaar was; doordat vanwege de corona pandemie er geen afronding in de vorm van een finale heeft plaatsgevonden.

 

Doelstelling
De Stichting Leidse Jazz Geschiedenis werd opgericht in 2007 om de geschiedenis van de jazz in Leiden vast te leggen en het verhaal voor de toekomst te bewaren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de publicatie in 2009 van het boek: Leidse Jazz, 1899-2009, dat inmiddels is uitverkocht en via deze link is de inhoud te lezen op de website met onze historie. De linken werken echter niet meer.
Na het voltooien van het boek is de Stichting voortgezet als Leiden Jazz Award, met als doel het stimuleren van jong, professioneel jazztalent. Dit doet de Stichting door jaarlijks een competitie onder jazzstudenten van alle Nederlandse conservatoria te organiseren. Aan de prijswinnaars wordt zoveel als dat in het vermogen van de Stichting ligt, naast een geldprijs, ook de mogelijkheid geboden om ervaring als professioneel muzikant op te doen door optredens in Leiden en de regio. Tevens wordt in voorkomende gevallen de mogelijkheid geboden om professionele geluidopnames te maken.

In 2018 heeft de tiende editie van de competitie plaatsgevonden. Het jaarverslag van deze competitie en van het jaar 2017 is via deze link te lezen.

 

Beleidsplan (samenvatting)
De Leiden Jazz Award (LJA) wordt sinds 2008 jaarlijks georganiseerd. Aanvankelijk in het verlengde van de Stichting Leidse Jazzgeschiedenis en het door deze organisatie uitgegeven boek over Jazz in Leiden, maar de laatste jaren op grotere afstand.
De prijs is bedoeld voor stimuleren van de jonge, professionele muzikanten enerzijds, en het profileren van de stad Leiden als een vruchtbare plaats voor levende muziek anderzijds. Het organiseren van de voorselectie, het houden van de voorronden en de uiteindelijke finale wordt gedaan door een klein aantal vrijwilligers.

De LJA wil door uitgroeien tot een volwaardige deelnemer in de Leidse cultuur, met een stevige verankering in Leiden en de Leidse regio. Leiden heeft geen hogeschool- of academische muziekopleiding en de LJA beoogt een stukje van deze lacune op te vullen. De LJA stimuleer aanbod van nieuw, nog onbekend talent en werkt daarvoor samen met zowel de landelijke muziekopleidingen (het onderwijs) als de Leidse podia (cultuur) en het Leidse bedrijfsleven.
Deze laatste categorie sponsort de prijzen, maar levert geen bijdrage aan de organisatorische kant van de LJA.
Klik hier voor het beleidsplan van onze Stichting.

Het bestuur van de Stichting Leidse Jazz Geschiedenis, de eigenaar van deze website, heeft bij de notaris, mr. Erna Ilse Kortlang de statuten van de Stichting Leidse Jazz Geschiedenis, handelend als: Leiden Jazz Award gedeponeerd. De statutenwijziging is via deze link te lezen.
De Stichting heeft het RSIN/fiscaal nummer: NL817744 en staat bij de kamer van Koophandel inschreven onder nummer. 28114898.

 

Vergoedingen
Het bestuur en alle bij de organisatie van de competities betrokken personen, anders dan ingehuurde professionals, verrichten hun werkzaamheden om niet. In voorkomende gevallen zullen (materiële) onkosten, die zijn gemaakt ten behoeve van het evenement, worden vergoed. Hierbij kan worden gedacht aan – niet uitputtend – portokosten, papierkosten, reiskosten en dergelijke.